BAGA Solo – BDT-rening, allt i en tank

Pris:
58 900 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
RSK 5622349
Typ:
Baga Solo BDT
Antal:

BAGA Solo – BDT-rening, allt i en tank
En helt ny BDT-lösning för rening av bad-, disk- och tvättvatten.
All rening sker i en tank utan behov av efterföljande bädd.
BAGA Solo är en komplett reningsanläggning i en enda tank för BDT-vatten (bad, disk, tvätt), med tillräcklig volym och kapacitet för hela familjens behov. Ingen efterföljande bädd behövs vilket gör BAGA Solo till den perfekta lösningen för dig som inte vill inkräkta på tomtytan.
Reningsverket har en bioreaktor med ett bärarmaterial som inte behöver bytas eller rengöras, där reningsprocessens mikroorganismer växer till. Tanken är utrustad med ett stort slammagasin vilket minimerar antalet slamtömningar. Anläggningen är i princip underhållsfri och inget serviceavtal behövs.