BAGA valett – toalettsystem

Pris:
25 900 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
RSK 7908099
Typ:
Baga Valett toalettstol
Antal:

BAGA valett – toalettsystem
En extremt snålspolande toalett med skärande pump, där avloppet leds till en sluten tank.
En toalett som spolas med hjälp av ett skärsystem förbrukar mycket mindre vatten än vanliga toaletter, vilket är en fördel när man leder klosettvattnet till en sluten tank. Genom att separat leda klosettvattnet till en sluten tank ges möjlighet till kretslopp av näringsämnen som fosfor och kväve och man vill då inte transportera onödiga mängder vatten som fördyrar slamtömningen och ökar transporterna.
Till skillnad mot högljudda vacuumsystem är Valett dessutom närmast ljudlöst. Valett består av en eller flera toaletter med inbyggd skärande pump som ansluts till en efterföljande sluten tank för urin och fekalier. Slammet omhändertas och sprids på åkermark efter hygienisering.